Merhaba Misafir

"Dijital çağda geleneksel baskı resim ve teknikler arası geçiş (melezleşme)"

PDF

Bu makalede, postmodern çağın ve teknolojinin hızlı gelişiminin getirisi olarak yaşanan dönüşüm sürecinde, geleneksel baskı resim sanatının melezleşen yapısı örneklerle desteklenerek incelenecektir. Ayrıca, geleneksel baskı resim teknikleri (gravür, litografi, ağaç baskı, linol, kuru kazı, ipek baskı vb.) ile dijital teknoloji aracılığıyla oluşturulan üretimlerdeki farklı, güçlü ve benzer yönlere yer yer değinilecektir. Teknolojinin hızlı gelişimi, bilgisayarın bu ortama paralel kullanımı, sanatı ve sanatçıyı etkisi altına almıştır. Fotoğrafın icadı ile birlikte resimde fotomontajların kullanımı gibi, geleneksel baskı resimde de bilgisayar teknolojisinin kullanımı ile melez tekniklerin ortaya çıkışı kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel baskı tekniklerinin üretimi sırasında dijital ortam, üretimin bir parçası ya da aracı olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalara dijital ortamda müdahaleler olduğu gibi, dijital ortamda üretilen baskılara da geleneksel baskı resim teknikleri ile müdahaleler söz konusudur. Bazen bu müdahalelerin hangisinin önce yapıldığı tartışma konusu olabilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi
  • Yıl : 2013
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2146-7692
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 127-135
  • IO Kayıt No : 49794
  • Yayıncı : Anadolu Üniversitesi