Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik planlanmış pedagojik alan bilgilerinin araştırılması

PDF

Bu araştırma sınıf öğretmeni öğretmen adaylarının bilimin doğası öğretimini belirlemeye yönelik gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Çalışma, 12 üçüncü sınıf, sınıf öğretmeni adayı ile Fen ve Teknoloji öğretimi dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası öğretimlerini incelemek amacı ile adaylardan içerik gösterimi hazırlamaları ve grup arkadaşlarının hazırladıkları üç adet içerik gösterimini bir yönerge ışığında grup çalışması ve tartışması yaparak değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcılar yaptıkları tartışma ve değerlendirme sonrası içerik gösterimlerini gözden geçirmiş ve son halini vermiştir. Yapılan nitel içerik analizi sonucunda öğretmen adaylarının bilimin doğası öğretimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları, çok az sınıf öğretmeni öğretmen adayının bilimin doğasını açık yansıtıcı bir biçimde içerik gösterimlerinde yer verdiğini göstermiştir. Öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları içerik gösterimlerinde bilimin doğası konusuna çoğunlukla dolaylı olarak değinilmiş, yapılan etkinlik ve deneyler sonucunda bilimin doğası ile ilgili gerekli çıkarımların yapılacağı varsayılmıştır. Buna karşın, adayların değerlendirmesini yapmış oldukları içerik gösterimleri çoğunlukla bilimin doğası açık yansıtıcı bir yaklaşımla vurgulanmadığı için grup arkadaşları tarafından eleştirilmiştir. Yani, katılımcıların büyük çoğunluğunun bilimin doğasının açık ve doğrudan bir şekilde entegre edilmesi gerekliliği düşüncesinin oluşturulmasında, katılımcılara katkı sağlanmıştır. Bu bulgu, bilimin doğasını öğretmeye yönelik pedogojik alan bilgisinin önemli bileşenlerinden biri olan bilimin doğasının önemli bir bilişsel kazanım olarak algılanmasının, öğretmen adaylarına benimsetilebileceğini ve bu algının geliştirebileceğini göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.14687/jhs.v14i2.4496
  • Cilt : 14
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 1129-1145
  • IO Kayıt No : 49443
  • Yayıncı : J-Human Sciences