Merhaba Misafir

Hermeneutik refleksiyonun liberal etik ve politik kuramlardaki yeri

PDF

Hermeneutik refleksiyonun işlevi ve kapsamına odaklanan Gadamer-Habermas tartışması, anlam ve yorumun, öznenin bir zihinsel bir etkinliği değil de özneler arası dilsel bir etkileşim olduğu kabulü üzerinden yürütülmektedir. Anlama ve yorum sürecinde öznelerarası etkileşimle ortaya çıkan hermeneutik refleksiyonun, öznenin kendi önkoşullarını aydınlatan eleştirel bir işlevi vardır. Bu çalışmanın odak noktası, bu işlevin dilsel sınırlar içinde olup olmadığı tartışması değil, bu işlevin etik ve politik kuramlardaki etkisidir. Gadamer, Habermas ve Ricoeur, hermeneutik refleksiyonun öz-bilinci kuran eleştirel işlevinin pratik olduğunu belirtmiş olsalar da, bu pratik işlev üzerinden etik ve politik bir kuram geliştirmemişlerdir. İşte bu çalışma, Apel’in söylem etiğinde; Rorty’nin pragmatik rölativizminde, Taylor’un sahicilik etiği ve tanınma politikasında, hermeneutik refleksiyonun nasıl bir yere sahip olduğunu göstermek amacındadır. Bu etik ve politik kuramlar, hermeneutik refleksiyonun bireyselliği yükselten işlevine dayandığından, liberal kuramlardır. “Dile dönüş” olgusunun sonucu olan bu kuramlardaki hermeneutik etkilerin açığa çıkarılması, hermeneutiğin pratik değerini gösterecektir. Ayrıca liberal etik ve politik kuramların içerebileceği tehlikelere de değinmek isteyen bu çalışma, hermeneutik temelli etik ve politik bir kuram liberal olmak zorunda mıdır sorusunun da haklılığın göstermek amacındadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.14687/jhs.v14i2.4510
  • Cilt : 14
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 1590-1608
  • IO Kayıt No : 49391
  • Yayıncı : J-Human Sciences