Merhaba Misafir

Epik destan geleneği ve Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye destanı

PDF

Epik destanlar toplumların kolektif bilinçlerinin kurguladığı kahramanlık öyküleridir. Tarihî, kültürel ve sosyal şartların sonucu olarak ortaya çıkan ortak duygu, düşünce ve birikimin bir araya getirdiği toplum, çekirdek bir olay etrafında ve genellikle başarıya ulaşan mücadeleleri konu alan destan türünü yaratmıştır. Çoğunlukla hükmeden kişileri yüceltmek amacıyla yazılan epik destanlar zamanla dönüşüme uğramıştır. Sözlü kültür içerisinde etkin kullanımları ile toplumsal hafızaya aktarılan, tarihsel süreç içerisinde yazıya geçirilerek varlığını devam ettiren epik destan türü, modern dönemde de çeşitli yazarlar tarafından sürdürülmüştür. Bu bağlamda Nâzım Hikmet tarafından yazılan Kuvâyi Milliye destanı söylem, biçim ve içerik olarak kendine özgü bir geleneğe sahip olan epik destan türü ile ilişkilendirilebilir. Nâzım Hikmet‟in destan alt başlığı ile kaleme aldığı Kuvâyi Milliye‟de söz konusu türün kendi bütünlüğü içerisindeki geleneği kimi zaman dönüştürdüğü ve/veya yeniden inşa ettiği görülür. Bu çalışmada Kuvâyi Milliye, destan geleneği bağlamında içerik, biçim ve söylem yönleri ile ele alınacak, özellikle metindeki başkahramanlar ile epik destanlarda yer alan başkahraman tipinin belirleyici nitelikleri karşılaştırılacak, metnin destan türüyle olan benzerlikleri ve ayrıldığı noktalar belirlenmeye çalışılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1308-8203
  • Sayı : 15
  • Sayfa Aralığı : 82-99
  • IO Kayıt No : 48400
  • Yayıncı : Türk Edebiyatı Vakfı