Merhaba Misafir

Ahilikte psikolojik sermaye davranışı

PDF

Bu çalışma psikolojik sermayenin kavramsal bir analiziyle birlikte alt boyutları olan umut, öz yeterlilik, dayanıklılık ve iyimserliğin, kendisinden yaklaşık 810 yıl önce Anadolu’da Kayseri’de kurulmuş olan Ahilik Teşkilatı uygulamalarında var olup olmadığını incelemek maksadı ile yapılmıştır. Makalenin amacı günümüzde örgütsel başarının elde edilmesinde ve rekabet avantajı yaratmada psikolojik sermayenin kilit önemine vurgu yapmak ve aynı zamanda psikolojik sermayenin gelişimine yönelik olarak Ahilik Teşkilatındaki uygulamalar ile arasındaki benzerliklere dikkat çekmektir. Bu bağlamda çalışma Ahilik Teşkilatının psikolojik sermayenin gelişim ve paylaşımında günümüz işletmelerine bir kaynak, rehber olabileceğine yönelik irdelemeler içermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Bilig
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 1301-0549
  • Sayı : 80
  • Sayfa Aralığı : 217-237
  • IO Kayıt No : 48397
  • Yayıncı : Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları