Merhaba Misafir

Kadınların işgücüne katılım oranının belirleyicileri: Türkiye örneği

PDF

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde otuzun altındadır ve bu oranla Türkiye, dünya sıralamasında en geri sıralarda yer almaktadır. Bu çalışma, 2014 Dünya Kalkınma Göstergeleri verilerini kullanarak, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranını etkileyen iktisadi, demografik, eğitim ve din ile ilgili unsurları çoklu regresyon modeli ile analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel bulgusu, Türkiye’deki gözlemlenen kadın işgücüne katılım oranının ülkenin karakteristik özellikleri kontrol edildiğinde tahmin edilen değerin üstünde olduğudur. Din unsurunun kadınların ekonomik hayata katılımındaki etkisinin, benzer Müslüman çoğunluklu ülkelere kıyasla Türkiye’de daha düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 30
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 907-919
  • IO Kayıt No : 48299
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları