Merhaba Misafir

Türkiye'de tms-tfrs kapsamında verilen muhasebe eğitiminin kalite standartları açısından yeterliliği

PDF

Ülkemizde 2011 yılında çıkarılan yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe kayıtlarının yapılması ve finansal tabloların düzenlenmesinde, 2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nın esas alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada; Muhasebe Eğitimi’nin belirtilen standartlar doğrultusunda ne derece yapılabildiğinin tespiti amacıyla Muhasebe eğitimi verilen tüm eğitim düzeylerinden öğrencilere “Muhasebe Eğitiminde Kalite Standartları Açısından Yeterlilikler Anketi” uygulanmıştır. Bu anket ile “Muhasebe Eğitimi” verilen; Lise, Yüksekokul, Fakülte, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinin tamamında Muhasebe dersi almış olan öğrencilerin, Muhasebe eğitimini, kalite standartları açısından hangi düzeyde yeterli gördükleri 5’li Likert ölçeğe göre ölçülmüştür. Anket, Erzurum’da bulunan iki “Ticaret Meslek Lisesi”, iki “Yüksekokul”, iki “Fakülte” ve bir Üniversitenin “Yüksek Lisans” ve “Doktora” öğrencilerine uygulanmıştır. Yapılan anket sonuçlarına göre; öğrencilerin muhasebe eğitiminde kalite standartları açısından en yüksek yeterlilikleri Lise düzeyinde, En düşük yeterlilikleri ise Doktora düzeyinde gördükleri ortaya çıkmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 30
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 869-884
  • IO Kayıt No : 48295
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları