Merhaba Misafir

Kriz, Marx Ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma Ve Ekonomik Durgunluk

PDF

ABD'de 2007 sonunda başlayan, arkasından Avrupa'ya bulaşan ve son bir kaç yıldır da üçüncü dünyaya yayılma eğilimi gösteren ekonomik kriz, ana akım iktisadındaki düşünce ve inançlarda ve kapitalizmin geleceği konusundaki bekleyişlerde ciddi sarsıntılar yaratmıştır. Oysa yeni yüzyıl, özellikle Batı dünyasında yaygın bir iyimserlik ile başlamıştı. ABD'de konjonktüreldalgalanmaların şiddetinin hayli azalması ve 15-20 yıl süren makroekonomik istikrar, ekonominin artık Büyük Durulma'ya (Grecıt Modercttior) ulaştığı inancını yaratmış, para politikası bu başarının temel unsuru olarak görülmeye başlanmıştı. Avrupa, kazasız belasız geçilen para birliğinin sağlayacağına inanılan kalıcı istikrar ve hızlı büyümenin beklentisi içindeydi. Art arda gelen krizlerden hızla çıkmayı başaran "yükselen ekonomiler’, Çin'in önderliğinde hızlı bir büyüme sürecine girmiş, savaş sonrası dönemde gelişmiş ekonomilerle olan büyüme farkını ilk defa 5 puana çıkarmayı başarmış ve giderek küresel ekonominin lokomotifleri olarak görülmeye başlanmışlardı.

Yayınlandığı Kaynak : İktisat ve Toplum
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-9418
  • Sayı : 74
  • Sayfa Aralığı : 18-26
  • IO Kayıt No : 46035
  • Yayıncı : Efil Yayınevi