Merhaba Misafir

6-14 Yaş Çocukların Dijital Oyun Oynamalarına İlişkin Ebeveyn Görüşleri (Nitel Bir Araştırma)

PDF

Bu araştırmanın amacı; 6-14 yaş rubu çocukların dijital oyun oynamalarına ilişkin ebeveyn görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli Sincan İlçesinde bulunan bir AVM bünyesinde yer alan oyun salonuna gelen 7 kadın 7 erkek olmak üzere toplam 14 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre Oyun, Dijital oyun, Dijital oyun ve bilişsel etki, Dijital oyun ve duyuşsal ekti, Dijital oyunların sosyal etki, Dijital oyun ve psiko-motor-fiziksel etki olmak üzere altı kategori ve bu kategorilere ait alt kategorilere ulaşılmıştır. Sonuç olarak; ebeveynlerin, dijital oyunların çocuğun bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor gelişim alanlarına etkilerine yönelik görüşlerinin genel olarak olumsuz olduğu ancak literatürde yer alan “dijital oyunların yararları” yönündeki çalışmalarla paralel görüşler de belirttikleri ve yine bu görüşlerin literatür bilgileriyle örtüştüğü görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.17361/UHIVE.20161222013
  • Cilt : 4
  • ISSN : 2148-3930
  • Sayı : 12
  • eISSN : 2148-3965
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 46023
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.