Merhaba Misafir

Marka İmajı Oluşturulmasında Amaca Yönelik Pazarlamanın Rolüne İlişkin Bir Araştırma: Domestos Örneği

PDF

İşletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmek için yeni yollar aramaktadır ve Amaca Yönelik Pazarlama (AYP) bu yollardan biridir. AYP ile tüketiciler amaca yönelik bir ürünü satın aldığında, ödemenin bir kısmını amaç için bağışlamış olmaktadırlar. Böylece işletmeler ve markalar gerçek ve potansiyel müşterileri üzerinde olumlu bir imaja sahip olmaya çalışmaktadırlar. Marka İmajı, tüketicinin marka hakkındaki düşüncelerinin, izlenimlerinin toplamıdır. Bu imajın oluşturulması için gerekli olan AYP faaliyetleri, pazarlama iletişimcileri tarafından, stratejik bir planlama çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle AYP ile marka imajı yaratılmakta, markalar AYP faaliyetleri ile imajlarını güçlendirmektedirler. Bu çalışma ile AYP’ nin marka imajı oluşturulmasındaki rolü ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde, marka olarak da “Domestos” markası seçilmiştir. Araştırma yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış ve kolayda örneklem yöntemi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Amaca Yönelik Pazarlama faaliyetlerini uygulayan “Domestos” markasının tüketici nezdindeki imajının genel olarak olumlu olduğu sonucu çıkmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi (UHPAD)
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.17369/UHPAD.2016821934
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2148-4764
  • Sayı : 8
  • eISSN : 2148-5666
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45916
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.