Merhaba Misafir

Roma Vatandaş Hukukunun Konusu Olarak Kadın

PDF

Hukuk, toplum düzenini sağlamak amacıyla, kişiler arasında her türlü etkileşimi düzenlemek için ortaya çıkmıştır. Bilinen bütün Eskiçağ kanunları içerisinde, Roma hukukunun, fert hukukunu esas aldığı kabul edilmektedir. Ancak, Roma toplumunun gelişimi ve değişimi, ihtiyaç ve tecrübelerinin artması ve sosyal devlet anlayışının gelişmesiyle, Roma hukukundaki kişi hak ve hürriyetlerini karşılayacak olan kurallar, tabii olarak günümüz hukuk kurallarına kıyasla oldukça sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, Roma’da kadınlarla ilgili hakların daha çok evlenme, boşanma ve miras gibi medeni hukukla ilgili olduğunu, vatandaşlık kavramının getirdiği hakları Romalı kadınların doğrudan kullanamadıklarını ortaya koymaktadır. Bunun nedenlerinin başında ise, erki elinde bulunduran erkekler tarafından, erkeklerin lehine düzenlenmiş kanunlarla cinsiyet ayrımcılığının geldiği gözlenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Tarih Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1015-1818
  • Sayı : 63
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45623
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları