Merhaba Misafir

Geleneksel Roman'dan Çağdaş Roman'a "Kişiler"İn Anlatıdaki Konumu

PDF

Roman türü olduğu sürece, kişiler de romanın kurgusunu oluşturan öğelerden biri olarak varlığını sürdürecektir. İnsanoğlunun dünyadaki durumuna göre onun da roman anlatısındaki yeri ve işlevi belirlenecektir. Dünyadaki gelişim ve değiş ime koşut olarak, baş ka alanlarda olduğu gibi, romanın öyküleme teknikleri de yenilenmiştir. 18. yy. romanında fılozofık, doğaya yönelen, duygusal ve olanaksız aşklarla (saf aşk) uğraşan kişiler, 19.yy. 'da yazarlarının biçeni ve öykülemede gösterdikleri ustalıkla daha gerçekçi bir görünüme bürünmüş tür. 20.yy. 'da ise İki Dünya Savaşı 'nın etkisiyle insanın dünyadaki yerinin yeniden sorgu I anmasıvla roman kişilerinin konumu yeniden ele alınmış ve bunun sonucu olarak çağdaş romancılar kişinin anlatıdaki işlevini belirleme çabasına girişmişlerdir. Hangi dönem olursa olsun, ele alınan asıl konu yine insanoğlunun (kişiler) kendisidir. Yalnızca ele alınış boyutları farklıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 1997
  • Cilt : 1997
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45549
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi