Merhaba Misafir

MRSA Direnç Mekanizmaları: Dünyada ve Türkiye’de Epidemiyolojisi

PDF

Metisilinin klinik kullanıma girmesinden iki yıl sonra, ilk kez 1961 yılında metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) tanımlanmıştır. Bu tarihten itibaren farklı MRSA klonları tüm dünyada hızla yayılım göstermiştir. MRSA’ya bağlı gelişen infeksiyonlar öncelikle hastanelerde görülmeye başlamıştır. Ancak son yıllarda toplum kaynaklı MRSA (TK-MRSA) infeksiyonları da giderek önem kazanmıştır. Günümüzde gerek hastane kaynaklı (HK-MRSA) gerekse TK-MRSA infeksiyonları tüm dünyada büyük bir sorun haline gelmiştir. Son yıllarda HK-MRSA ile TK-MRSA arasındaki ayırım ortadan kalkmaya başlamış ve özellikle ABD ve Tayvan gibi bazı ülkelerdeki hastanelerde TK-MRSA izolatları, HK-MRSA izolatlarının yerini almaya başlamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Dergisi
  • Yıl : 2012
  • Cilt : 26
  • ISSN : 1301-3114
  • Sayı : 5
  • eISSN : 1301-3114
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 44605
  • Yayıncı : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği