Merhaba Misafir

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisiline Direncin Yıllara Göre Değişimi

PDF

Kan dolaşımı infeksiyonları yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan klinik tablolardır. Bu infeksiyonlara en sık yol açan etken stafilokok cinsi bakterilerdir. Metisiline dirençli suşların sıklığı son yıllara kadar tüm dünyada artış göstermiş, fakat son yıllarda bazı merkezlerde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) sıklığında düşüş göze çarpmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde S.aureus kan izolatlarında metisiline direnç sıklığının yıllara göre değişiminin saptanmasıdır. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 2008-2012 yılları arasında gönderilen kan kültürlerinden izole edilen S.aureus suşlarının metisiline direncindeki değişim retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Suşların tanımlanması konvansiyonel yöntemlerle yapılmış ve metisiline direnci Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri dikkate alınarak sefoksitin disk difüzyon testi ile saptanmıştır. Üreme saptanan kan kültürlerinin % 55.2’sinde koagülaz negatif stafilokok, % 12.7’sinde ise S.aureus tespit edilmiştir. İzole edilen tüm S.aureus suşlarında metisiline direnç oranı % 25.6 olarak bulunmuştur. Yıllara göre metisiline direnç oranları incelendiğinde; 2008 yılından itibaren sırasıyla % 35.1, % 29.3, % 24.4, % 20.4 ve % 18.5 olarak saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre hastanemizde kan kültürlerinden izole edilen S.aureus suşlarında metisiline direnç oranlarının yıllar içinde düşüş gösterdiği gözlenmiş ve bu durumun sebebi olarak hastane infeksiyon kontrol önlemlerinin önceki yıllara göre artması düşünülmüştür. Ampirik tedaviye yol gösterici olması bakımından yıllar içinde ortaya çıkan direnç değişikliklerinin belirlenmesi ve tüm merkezlerin kendi direnç profillerini ortaya koymaları gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Dergisi
  • Yıl : 2013
  • DOI : 10.5222/ankem.2013.038
  • Cilt : 27
  • ISSN : 1301-3114
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1301-3114
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 44017
  • Yayıncı : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği