Merhaba Misafir

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Antibiyotiklere Direnç

PDF

Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar arasında Staphylococcus aureus önemli bir yer tutmaktadır. Bu mikroorganizmaların oluşturduğu infeksiyonlarda görülen direnç de ciddi bir problemdir. Çalışmamızda laboratuvarımıza Haziran 2011- Aralık 2012 tarihleri arasında gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 264 S.aureus suşunun antibiyotik direnç oranları araştırılmıştır. Bakterilerin identifikasyonu için konvansiyonel yöntemler ve VITEK2 otomatize bakteri tanımlama sistemi (bioMerieux, Fransa) kullanılmıştır. Tiplendirme sonrasında mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testleri, VITEK2 sistemi ile yapılmış, Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) önerilerine göre yorumlanmıştır. İzole edilen suşların 172’sinin (% 65) oksasiline dirençli olduğu saptanmıştır. Sefoksitin direnci 169 (% 64) suşta bulunmuştur. İzole edilen suşların tamamı vankomisin ve linezolide duyarlı olarak saptanmıştır. Metisiline dirençli S.aureus suşlarında trimetoprim-sülfametoksazol ve eritromisin direnç oranları sırasıyla % 35 ve % 78 bulunmuştur. Metisiline duyarlı olanlarda bu antibiyotiklere direnç oranları % 10 ve % 25 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak kontrolsüz antibiyotik kullanımı ve ampirik tedavide yanlış antimikrobiyal tercihi, antibiyotiklere karşı gelişen direnci arttırmaktadır. Her hastane antibiyotik direnç profilini çalışmalar yaparak belirlemeli, ampirik tedavi seçenekleri bu sonuçlara göre değerlendirilmeli ve spesifik tedavi seçiminde mutlaka kültür sonucuna göre uygun antibiyotik kullanılmalıdır.

Yayınlandığı Kaynak : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Dergisi
  • Yıl : 2013
  • DOI : 10.5222/ankem.2013.060
  • Cilt : 27
  • ISSN : 1301-3114
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1301-3114
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 43983
  • Yayıncı : ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği