Merhaba Misafir

Ağrı, Ağrı Yönetiminde Nonfarmakolojik Yöntemler Ve Sağlık Profesyonellerinin Rolü

PDF

Ağrı, tüm insanların yaşadığı, evrensel bir deneyimdir. Bununla birlikte yüksek düzeyde rahatsızlık olarak tanımlanan ağrı, herkesin deneyimlediği, ancak hisseden bireyin dışındakiler tarafından tam olarak anlaşılmayacak kadar bireysel bir duyumdur. Ağrının kontrolü, hekim, hemşire ve diğer ilgili sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekip çalışmasını gerektirir. Ağrıya yaklaşımda öncelikle ağrının, ağrıyı etkileyen faktörlerin ve bireysel başa çıkma yöntemlerinin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Literatürde sağlık profesyonellerinin ağrı yönetiminde genellikle bağımlı fonksiyonlarını gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışmada ağrıyla baş etmede kullanılabilecek nonfarmakolojik yöntemlere ilişkin literatür gözden geçirilmiş, uygulamalarda bu yöntemlere ilişkin farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (UHPPD)
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-8215
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-2506
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42308
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.