Merhaba Misafir

17 Ağustos Marmara Depremi Sonrası Adapazarı’nda Sosyal Yapı Problemleri: Bilişim Ölçekleriyle Sosyolojik Değerlendirmeler

PDF

Genel olarak afetlerin sebep olduğu ölümler, yaralanmalar, fiziki yıkımlar ve ortaya çıkan kişisel muhtaçlıkların kaçınılmaz olarak kişisel ve sosyal patolojik sonuçlar üreteceğine inanılmaktadır. Felaketten son derece ağır bir şekilde etkilenmiş olan insanların tutum ve davranışlarının değişeceği, bu değişikliğin sosyal ilişkilere ve dolayısıyla da sosyal yapıya yansıyarak yapısal bozulmalara neden olacağı ve sonuçta sosyal problemlerle karşılaşılacağı beklenmektedir. Afetler esnasında ve sonrasında sosyal yapının da hasar gördüğü, bir kısım kurumların işlemez olduğu, bazı toplumsal normların kalktığı, tutum ve davranışların değiştiği gözlemlenmektedir. Buna mukabil, böyle bir durumun etkisiyle güçlenen sosyal yapı özellikleri de mevcuttur. Öte yandan, savaşlar da dahil olmak üzere büyük toplumsal olaylardan sonra toplumun bazı bakımlardan yeni bir hayatiyet kazandığı, yeniden yapılandığı, bütünleştiği, büyüdüğü ve sağlık kazandığı da gözlemlenmektedir. Böyle bir travmanın aynı zamanda iyileştirici etkisinin de bulunması bir problematikle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Kısaca, araştırmada ele alınan problem, çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde, 17 Ağustos Marmara depreminin Adapazarı halkını ne şekilde etkilemiş olduğudur.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42112
  • Yayıncı : J-Human Sciences