Merhaba Misafir

Akademisyenlerin Araştırma Yaparken Ve Yayınlatırken Karşılaştıkları Güçlükler Ve Bunun Üzerinde Doktora Eğitiminin Etkisi

PDF

Amaç: Bu araştırma, akademisyenlerin araştırma yapma ve yayınlamadaki güçlüklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma Aralık 2003-Şubat 2004 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda çalışan 33 ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda çalışan 12 akademisyen olmak üzere toplam 45 akademisyen ile yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan akademisyenlerin araştırma yapma ve yayınlamadaki güçlüklerini saptamaya yönelik soru formu ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel analizi, araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre akademisyenlerin yayın yapma ve yayınlama aşamasında % 95.6'sının (43) güçlük yaşadığı, sadece % 4.4'ünün (2) herhangi bir güçlük yaşamadığı saptanmıştır. Sonuçlar ve Öneriler: Akademisyenler araştırma yapma ve yayınlamada yaygın olarak güçlükler yaşamaktadırlar. Güçlük yaşama oranları doktorasını tamamlamış olanlarda doktorasını tamamlamamış olanlara göre daha düşüktür.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42108
  • Yayıncı : J-Human Sciences