Merhaba Misafir

Günümüz Türkiye’sinde Medya Gerçeği

PDF

Bu çalışmanın amacı, günümüz Türk medyasını genel görünümünü incelemektir. Diğer gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumlarda olduğu gibi çağdaş Türk medyası da, ülkemizde yaşayan bireylerin bilgi, duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını etkileyebilecek (en azından potansiyel olarak) çok büyük bir güce sahiptir. Yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda toplumsal grupların, toplumsal kurumların ve kuruluşların, kısacası toplumumuzun tamamının ve kültürümüzün, medyanın şekillendirici ve belirleyici etkisinden kaçabilmesi çok zor görünmektedir. Teknolojik gelişmelerin kitle iletişimi alanında yaygın kullanımı Türk medyasının gücüne güç katmıştır. Bu durumla da yakından ilişkili olarak, günümüz Türk medya elitleri, Türkiye’nin en etkin ve en güçlü elit gruplarından biri haline gelmişlerdir. Hatta bunun da ötesinde Türk iktidar seçkinlerinin güçlü bir bileşeni konumuna ulaşmışlardır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42096
  • Yayıncı : J-Human Sciences