Merhaba Misafir

Medyanın Birey, Toplum Ve Kültür Üzerine Etkileri

PDF

Bu çalışmanın amacı medyanın birey, toplum ve kültür üzerine olası etkilerini incelemektir. Medyanın toplumun yapısı, kurulu düzeni ve bireyler arası ilişkilerin niteliği ve şekli üzerinde yeniden yorumlayıp, düzenleyici ve şekillendirici bir etkisinin olduğunu medya konusunda yapılan araştırmalar açıkça göstermektedir. Öte yandan medyanın bireyler ve toplum açısından çok önemli iletişim hizmetleri yerine getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Fakat bununla birlikte, madalyonun bir de öteki yüzü vardır ki medya, çok güçlü bir propaganda silahı ve beyin yıkama aracıdır. Kimi zaman medyanın gücü ve etkisi, ulusal kültürü ve ulusal birliği tehdit edecek boyutlara ulaşabilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42092
  • Yayıncı : J-Human Sciences