Merhaba Misafir

Kitle İletişim Araçlarına Eleştirel Bir Yaklaşım

PDF

İletişim — Bilişim Çağı’nın yaşandığı günümüzde, kitle iletişim araçlarının (özellikle televizyonun) birey ve toplum üzerindeki etkilerini anlayabilmek, bu etkilerin doğurduğu olumsuz sonuçları görebilmek amacıyla yapılan bu çalışmada, öncelikli olarak kitle iletişimine ilişkin iyimser yaklaşımlar ele alınacak (liberal gelenek, Mc. Luhan) ve buradan hareketle, bu görüşlere birçok noktada karşıt olarak, kitle iletişimine ve bu iletişimin araçlarına eleştirel bir gözle bakılacaktır. Günümüz toplumlarında son derece etkili olan kitle iletişim araçlarının, bu şekilde, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, birçok insana sıradan gözüken durumların, aksine böyle olmadığını, kitle iletişim araçlarının birey ve toplum üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42090
  • Yayıncı : J-Human Sciences