Merhaba Misafir

Uzaktan Eğitimin Sosyolojik Kavramlarla Analizi

PDF

Uzaktan eğitimin gelişen teknolojiye bağlı olarak sosyal realiteyi nasıl etkilediğinin sosyolojideki kavramlarla bir analizi yapılmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitim, sosyal realitedeki bir problematik olarak ele alınmaktadır. Iki perspektif kullanılarak uzaktan eğitimin sosyal yapıda nasıl fonksiyonel olduğu incelenmektedir. ilkinde eğitim ve teknoloji, diğerinde ise, fert ve toplum arasındaki uzaktan eğitimin neden olduğu karşılıklı ilişki gözlemlenmektedir. Uzaktan eğitimin kültürün yayılmasını veya eğitilmiş insanların artmasını sağlayarak, mesela demokrasinin gelişmesi veya kümülatif bilgi birikiminin çoğalmasına neden olan bir çok fonksiyonu söz konusu edilmektedir. Bu yararlar daha sonra ortaya çıkacak olan problemlerin giderilmesini de sağlayabilecektir. Ancak, teknolojik gelişmeler, bilginin serbest dolaşımını sağlamakla birlikte, kontrol edilmesine de neden olmaktadır. Uzaktan eğitimin ulaştığı en ücra kesimlere, teknolojiyi elinde bulunduranların amaçlarına uygun bir tarzda formlandırılmış bilgiler aktarılmaktadır. Oysa gelişmeden beklenen daha büyük bir imkânlar alanıdır. Birey, kültürel tercihini yapabilmelidir. Eğitimin kontrolü problemi henüz çözülmemiştir. Öte yandan klasik eğitimdeki bir takım avantajlar da ortadan kalkmaktadır. Mesela, sınıf ortamında yapılan bir eğitimde, gurubun öğrenci üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Ancak, geleneksel eğitim modelleri, değerleri ve beklentileriyle yeni insan tipini tatmin etmemektedir. Yakın bir gelecekte yeni uzaktan eğitim modellerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42084
  • Yayıncı : J-Human Sciences