Merhaba Misafir

Medyanın Profesyonellik Îdeolojîsî Ve Toplumsal Çevresî Île Olan Îlîşkîsî Üzerîne Sosyolojik Bîr Değerlendirme

PDF

Medyanın birey, toplum ve kültür üzerinde yapabileceği etkiler konusunda, birbirinden çok farklı, hatta kimi zaman birbirleri)le taban tabana zıt görüşler ileri sürülmektedir. Bazı düşünürlere göre medyanın toplum, bireyler ve kültüre olan etkisi bilmeden, istemeden ve bir kasıt olmaksızın kendiliğinden oluşmaktadır. Öteki bazı araştırmacılar ise durumun, birinci grup araştırmacıların iddialarının tam tersine olduğunu ve genellikle hemen her şeyin bilinçli, amaçlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulamaktadırlar. Çalışmanın temel amacı bu tartışmaları, sosyolojik açıdan irdelemektir. Bir başka anlatımla, çalışmada toplum-kültür ve birey üçgeninde medya ve iletişim konusunu tartışmak hedeflendi. Bu bağlamda medyanın gücü, toplumsal çevresi ile olan ilişkileri ve medya profesyonellik ideolojisi gibi konular da çalışma kapsamına dahil edildi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42080
  • Yayıncı : J-Human Sciences