Merhaba Misafir

The Meaning Of Law In The Changing World

PDF

Bugün içinde bulunduğumuz geçiş dönemini uygarlık tarihinin tüm diğer geçiş dönemlerinden ayıran gerekçe evrensel ekonomik patlama, sanatta yeniden doğuş, evrensel yaşam tarzları ve kültürel milliyetçiliğin sağladığı geniş bakış açısı, toplumsal refahın yükselmesi, kadının toplum içindeki rolünün artması, biyolojik olanakların sonuna kadar kullanılması, üçüncü bin yıldaki dinsel yeniden doğuş ve tüm bunların toplamı olarak bireyin zaferi ve yükselişidir. Diğer yandan insanın insan olmakla sahip bulunduğu hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması sadece devlet tekeli altında olmaktan kurtarılmış, çeşitli uluslararası denetleme mekanizmaları bu hak ve özgürlüklerin güvenceleri haline gelmiştir. Bir devletin hukuk devleti olması yolundaki klasik beklentilere ek olarak, devlet yetkilerini sınırlandırıcı gelişmeler yaygınlaşmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42079
  • Yayıncı : J-Human Sciences