Merhaba Misafir

Sosyal Hayatımızdaki Başlık-Kalın Ve Mehir Kavramlarının Sosyolojik Tahlili

PDF

Kültür unsurlarının tarihî temellerini ve fonksiyonlarını ortaya koyan saha araştırmaları, diğer tür araştırmaları bir yandan test etmeye yaramakta; öbür yandan da, içinde bulundukları toplumların millî birliğinin korunması ve devam ettirilmesinde önemli görevler ifa etmektedirler. Gerek millet olma sürecinde bulunan balk gruplarının, gerekse "sosyal bir gerçeklik" hüviyetini iktisab etmiş olan "milletleşmiş" toplumların sosyal hayatları bir dizi tabiî ve sosyo-kültürel unsurların etkisi altındadırlar. Sözkonusu etkilenme nedeniyle saf, "yabancı unsurlardan tamamen arınmış" bir kültürden söz etmek kabil olmadığı gibi, "milletleşmiş" toplumlarda kültürün tek bir varyanta sahip olduğu da iddia edilemez. Meselâ.evlilik olgusunu ele aldığımızda bu hususu açıkça görebiliriz: Her toplumda insanlar evlenir. Ancak, "evlenme törenleri sözkonusu olduğunda giderek derinleşen farklılıklar ortaya çıkmaya başlar. Üstelik aynı millî coğrafya (vatan) üzerinde dahi, farklı bölgeler gözönüne alındığında, özde aynı olsa da, görünümde farklı evlenme "ritleri" dikkati çeker.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42073
  • Yayıncı : J-Human Sciences