Merhaba Misafir

Bilgi Sosyolojisi Işığında Kimlik Sorunu

PDF

“Ben kimim?” sorusu insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri düşünce sistemlerinin merkezî sorusu olma niteliğini korumuştur. Sadece düşünce sistemlerinde değil, ferdi düşüncede bile varlık idraki, bu temel sorunun sorulmasıyla başlamaktadır. İnsan düşüncesi “ne?” sorusuna bir cevap teşkil edebilecek fizikî özellikleri olan unsurları daha kolay algılayabilmektedir. Basit bir gözlemle bile gerek kendi fizikî varlığımız gerekse eşya hakkındaki temel bilgileri kolaylıkla sağlayabiliriz. Beş duyumuz yapı hakkındaki bu bilgileri çeşitlendirir, ancak tatmin edici boyutlara ulaştıramaz. Çünkü inceleyen ve incelenen insan unsurudur ve çok karmaşık, değişken, soyut özellikler arz etmektedir. Soruyu ve cevapları da yine kendisi üretmektedir. Maddî olmayan özelliklerin ötesindeki bu soyut unsurlar, insanın manevî varlığında esasen mevcut olan potansiyelden, sosyalleşme yoluyla vücut bulan diğer mekanizmalar vasıtasıyla idrak edilir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42067
  • Yayıncı : J-Human Sciences