Merhaba Misafir

Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyecîliğin Yeri Ve Önemi

PDF

21. yüzyılın yönetim felsefesi “Verimlilik, Şeffaflık ve Katılım” olarak özetlenebilecek üç ana temele oturmuştur. Bu düşünceye paralel olarak, yerel yönetimlerin yapılannda da değişimler gözlenmektedir. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran planlı ve programlı faaliyetlerin yürütülmesinde yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler, halkın güven ve desteğini sağlayarak, onların dilek ve önerilerine dayalı, katılımcı ve demokratik hikmet sunmalıdır. Yerel yönetim aktif yurttaşlığı geliştirir, yerel temsili ve katılımı sağlar, yerel kimliğin oluşmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur, yerel topluluk içinde birliktelik, bütünlük,, aidiyet ve dayanışma duygusunu geliştirir. Belirtilen niteliklerinden dolayı yerel yönetimlerden "demokrasinin okulu" olarak söz edilmektedir. Bu açıdan yerel yönetimlerin özü niteliğini taşıyan belediyeler, gerek sosyal yaşantı ve duyarlılık açısından, gerek ulusal düzeyde siyasal sisteme aktif veya pa sif olarak katılma yönünde oldukça önemlidir. Gelişen bilişim teknolojilerinin, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verebilmeleri doğrultusunda bulduğu yeniliklerin başında gelen “e-belediye” kavramı, kente ilişkin verilerin güncel teknolojiye dayalı bilişim teknolojileri ile yönetilerek, bu verilerden kent ve toplum yararına çeşitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine sunulmasıdır. Web teknolojileri belediyelere; performans yönetimi, halkla ilişkiler, katılımcı yönetim, toplumsal sorumluluk ve e-iş/hizmet/ticaret alanlarında yen i olanaklar sunmaktadır. Beledyeler için, yönetime vatandaşların katılımını sağlamanın en önemli yollarından biri de “e-beledyecilik” uygulamalarının geliştirilmesidir. E-belediye deyince sadece internet üzerinden bir web sitesinin hayata geçirilmesi değil, bütünsel bir değişim düşünülmelidir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42063
  • Yayıncı : J-Human Sciences