Merhaba Misafir

Cumhuriyetten Günümüze Türk Sîyasî Hayatında Eşitsizlikler

PDF

Bu çalışmada, başlangıcından bugüne Cumhuriyet dönemi Türk siyasi hayatı, eşitsizlik olgusu açısından irdelendi. içerik ve kapsam bakımından sistematik bir bütünlük sağlamak amacıyla araştırma kapsamına, 1920’den günümüze yaklaşık 80 yıla yakın bir süreçte Türk parlamentosu çatısı altında göreve yapmış bütün milletvekilleri dahil edildi. Araştırma, önce parlamento dönemleri bazında gerçekleştirildi. Her dönem kendi içinde incelendikten sonra, dönemlere ilişkin olarak ortaya konan bulgular daha sonra, 6 ana dönem kapsamında ele alındı. Çalışma kapsamında başta yaş ve cinsiyet olmak üzere eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi sosyal ve demografik faktörler kullanıldı. Çalışmanın teorik temelini “Elit Teorisi” oluşturdu. Çalışmada metodolojik açıdan konumsal (kurumsal) analiz tekniği kullanıldı. Bu bağlamda, Kurucu Meclis’ten bugüne parlamento kurumu çatısı altında milletvekilliği yapmış bütün parlamenterler Türk siyasi elitleri olarak tanımlandı. Bundan hareketle, TBMM çatısı altında görev yapmış bütün milletvekilleri incelenerek bir “data-set” oluşturuldu. Bu “data-set” oluşturulurken temel kaynak olarak TBMM kayıt ve yayınlarının yanı sıra, çeşitli resmi ve resmi olmayan yayınlar, biyografiler ve ansiklopedik kaynaklar kullanıldı.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42042
  • Yayıncı : J-Human Sciences