Merhaba Misafir

Devlet Bilimi Metodolojisi

PDF

Bu çalışmada, dünya çapında bir hukukçu olan Hans Kelsen’in hukukun genel teorisini oluşturmak ve devleti açıklamak amacı ile geliştirmiş olduğu “Saf hukuk kuramı ” incelenmiştir. Söz konusu bu inceleme, Kelsen’in kullanmış olduğu metodoloji, etkilendiği temel felsefi akımlar ekseninde yükselmiş olup, son olarak O’nun genel devlet anlayışı ile bağlanmıştır. Bir devlet bilimi metodolojisi incelemesi olan bu çalışma, Kelsen’in devlet anlayışını ortaya koymak amacı ile O’nun Saf Hukuk Kuramı inceleme nesnesi kabul edilerek tesis edilmiştir. Çünkü devlet kavramını hukuk ile eşitleyen Kelsen’in kendi deyimiyle, “devleti incelemek de hukuku incelemekle eşdeğerdir”. Kelsen’in devleti ele alış metodolojisini incelemek demek de dolayısıyla, O’nun saf hukuk kuramının metodolojisini incelemek anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Kelsen’in bu yaklaşımına ve saf hukuk kuramının metoduna ilişkin bir çok eleştiri olmasına karşılık, söz konusu eleştiriler çalışmanın konusu dışında bırakılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42041
  • Yayıncı : J-Human Sciences