Merhaba Misafir

Medya — Politika İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

PDF

Medya ile onun siyasi ve toplumsal çevresi arasında, karşılıklı bağımlılık esasına dayanan sembiyotik bir ilişki vardır. Medya çevresine maddi nedenler ve ham madde ihtiyacı nedeniyle çevresine bağımlıdır. Öte yandan çevresi ise, görüşlerini ve düşüncelerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilmek için mecraya mahkumdur. Medya halkın sesi, gözü, kulağı mıdır? Yoksa toplumdaki güçlü ve baskın grupların sesini duyuran, deyim yerinde ise onların borusunu çalan, bu etkin güçlerin eli-kolu olarak faaliyet gösteren güdümlü araçlar mıdır? Halkın sesini siyasi elitlere, karar verme sürecini kontrol altında bulunduran güçlere duyurma işlevini mi yerine getirir? Yoksa, toplumdaki etkin güçlerin en temel ve çok güçlü silahları olarak, toplumun sosyal-ekonomik problemlerini maniple edip, geniş halk kitlelerinin ilgi, dikkat ve enerjilerini başka alanlara kanali%e etme görevlerini mira ederler? İşte bu çalışmanın odak noktası, bu ve benzeri türden sorulara cevap bulmaya çalışmak olacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42040
  • Yayıncı : J-Human Sciences