Merhaba Misafir

Türkiye’de Ordu, Din Ve İdeoloji

PDF

Türk ordusu, Türk toplumunun en köklü ve en önemli kurumlanndan bir tanesidir. Türk askerleri, başlangıçtan bu güne, çok önemli sorumluluklar üstlene gelmişlerdir. Özellikle yakın tarihimizde, bu durumun çok sayıda örneklerini bulmak hiç de zor olmayacaktır. Türk askeri elitleri, 1990’lı yılların ikinci yarısında Türk toplumunun içine itildiği siyasi ve toplumsal kriz ortamından kurtarılmasında oldukça etkin ve önemli roller oynamışlardır. Demokratik sistemin, siyasi elitler tarafından düşürüldüğü çıkmazdan kurtarılması amacına yönelik etkinliklerini, toplumun öteki demokratik elit grupları ile örnek bir işbirliği ve dayanışma içerisine girerek gerçekleştirmişlerdir. Bu durum içte ve dışta, Türk ordusu ve askeri elitleri üzerine olan ilgiyi daha da arttırmıştır. Böylesi nedenlerden dolayı bu makalede, Türk ordusunun ve askeri elitlerinin, ulusal güç yapısı içindeki etkinliğinin nedenlerini araştırmak hedeflenmiştir. Bunu yaparken de modern Türk askeri elitlerinin oluşum süreci; ordunun siyaset, ideoloji ve dinle olan ilişkileri de irdelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42038
  • Yayıncı : J-Human Sciences