Merhaba Misafir

Muğla Îl Merkezînde 1999-2000 Yıllarında Îç Hastalıkları Servîsîne Yatışların Încelenmesî

PDF

Temel sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve istenilen düzeye getirilmesi öncelikleri belirlemekle mümkün olacaktır. Öncelikler ise “en sık görülen, en çok öldüren, en çok sakat bırakan hastalık” ilkesinden yola çıkarak belirlenebilir. Muğla il merkezi dahiliye servislerine yatan yatışları incelemek amacıyla planlandı. [1] Araştırma 1999-2000 tarihleri arasında Muğla il merkezindeki D evlet Hastanesi ve SSK Hastanesi iç hastalıkları servislerine yatan kayıtları inceleyen retro sp ektif bir çalışmadır. Araştırmada hastalar cinsiyet, yaş grubu, hastalarda görülen dahiliye hastalıkları, serviste kalma süreleri ve hastaneden taburcu olma şekilleri yönünden 3796 yatan hasta kaydı incelendi. [2] Çalışmada hastaarın %50.63’ünün erkek, %49.37’sinin kadın; %42.41’inin 60-79 yaş grubu %29.27’sinin 40-59yaş grubunda olduğu; %91.54’ünün 1-10 gün arasında hastanede kaldıkarı ve hastaların hastanede ortalama kalış süresinin 5.80 gün olduğu tespit edildi. Hastalıkarın dağılımı incelendiğinde ise %24.53’ünün kalp damar hastalıkları, %23,84’ünün solunum sistemi hastalıkan, %20,73’ünün sindirim sistemi hastalıkan oluşturduğu tespit edilmiştir.Tedavi sonucunda hastalann %65.04’ünün “düzelme ve kendi isteğiyle”, %25.66’sının ise “o haliyle” taburcu’ olduğu belirlendi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42028
  • Yayıncı : J-Human Sciences