Merhaba Misafir

Erzurum Îl Merkezînde 15-49 Yaş Grubu Annelerin Sağlık Ocakları Tarafından Verilen Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerini Kullanma Durumları Ve Etkileyen Faktörler

PDF

Bu araştırma, Erzurum il merkezinde 15-49 yaş grubu annelerin sağlık ocakları tarafından verilen ana çocuk sağlığı hizmetlerini kullanma durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte planlanıp uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, Erzurum il merkezinde 9 sağlık ocağına kayıtlı, 15-49 yaş grubu anneler oluşturmaktadır. Bu sağlık ocakları birer küme olarak kabul edilmiş ve basit rastgele örnekleme yöntemi ile her kümeden bireyler örnekleme alınmıştır. Araştırma toplam 758 anne üzerinde yapılmıştır. Veriler anket formu ile toplanmış, değerlendirmede yüzdelik ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sağlık ocakları annelerin büyük bir çoğunluğu tarafından kullanıldığı halde ana-çocuk sağlığı hizmetleri için kullanma oranı düşük bulunmuştur. Araştırma kapsamına alınan annelerden %64.9’unun antenatal bakım hizmetini kullandığı saptanırken, lohusalık hizmeti alan anne oranının (%26.9) oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Annelerden %63.2’sinin kontraseptif yöntem kullandığı saptanmıştır. Ebehemşirelerin ev ziyaretinde verdiği hizmetler içerisinde kayıt tutma (%89.3) ilk sırada bulunurken, gebe (%61.2), çocuk (%37.6) ve lohusa (%26.9) izlemi düşük oranda bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42025
  • Yayıncı : J-Human Sciences