Merhaba Misafir

Öğrencilere Verilen Planlı Eğitimin Menstruasyon Hijyen Davranışlarına Etkisi

PDF

Bu araştırma, öğrencilere menstruasyon hijyen davranışlarına yönelik verilen planlı sağlık eğitiminin etkisini saptamak amacıyla tek gruplu ön test-son test yarı deneme modeli olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Şükrü Paşa Lisesi 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenimine devam etmekte olan ve menstruasyonu deneyimleyen 186 kız öğrenci oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu He toplanmıştır. Araştırma, gönüllü olan öğrenciler ile gerekii izinler alındıktan sonra yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde McNemar ve Chi-square testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin menstruasyon döneminde banyo yapma oranı % 68.8, ekstradan banyo yapma oranı % 58.6,banyoyu ayakta duş şeklinde yapma oranı %> 47.3, pamuklu iç çamaşır kullanma oranı %o 28.5, hijyenik pet kullanma oranı %o 91.4, menstruasyon materyalini 1-3 saat içinde değiştirenlerin oranı %> 29.6, menstruasyon materyalini özel paketine sarıp atanların oranı %> 71.0, elini menstruasyon materyalini hem değiştirmeden önce hem de sonra yıkayanların oranı %> 68.3 menstruasyon döneminde koku giderici kullananların oranı %> 78 ve genital bölgeyi önden arkaya temizleme oranı %> 28.5 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim sonrasında menstruasyon hijyen davranışları oranlarında olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42022
  • Yayıncı : J-Human Sciences