Merhaba Misafir

Annelerîn Oyuncak Seçîmî Île Îlgîlî Bîlgî Ve Uygulamaları

PDF

Bu araştırma annelerin oyuncak seçimi ile ilgili bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Yenişehir sağlık ocağı bölgesindeki 1-6 yaş grubu çocuğa sahip olan 5700 anne oluşturmuştur. Örneklem olayın görülüş sıklığının incelenmesi ve evrendeki birey sayısının biliniyor olması durumlarında kullanılan formülle 360 olarak belirlenmiştir. Veriler sosyodemografık 'özellikler ve ilgili literatür incelenerek oluşturulan annelerin oyuncak satın alırken göz önünde bulundurdukları kriterleri içeren sorularla anket formu aracılığı ile troplanmıştır.Değerlendirmede yüzdelik, varyans analizi ve ki-kare kullanılmıştır. Annelerin % 81.9' u oyuncak satın alırken çocuğunun yeteneklerini , % 86.7'si zeka gelişimini, % 65.6'sı hayal dünyasını geliştirmesini, % 63.6’sı şiddeti desteklemeyen türden olmasını, % 93.1'i tehlikesiz olasını, % 68.9'u kolay temizlenmesini, % 82.2' si çocuğun cinsiyetine, % 83.1' iyaşına uygun olmasını, % 43.3’ ü fiyatını, % 67.2’ si güzelliğini, % 85.6’ sı çocuğunun oyuncağı beğenmesini her zaman göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir.Sonuç olarak annelerin oyuncak seçimi konusunda bazı kriterleri daha az önemsedikleri tespit edilmiştir. Hemşirelerin annelerin oyuncak seçimi konusundaki doğru bilgilerinin pekiştirilmesi yanlış bilgi ve uygulamalarının ise düzeltilmesi için eğitici rolünü kullanmalarını önerebiliriz.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42016
  • Yayıncı : J-Human Sciences