Merhaba Misafir

Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencîlerînîn Sosyo-Demografîk Özellîklerînîn Öz-Bakım Güçlerine Etkîsînîn Belîrlenmesî Hüseyin Süzekr

PDF

Bu araştırma, Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerinin öz-bakım güçlerine etkisini belirlemek amacıyla, araştırma Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerinde okuyan 370 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %70.55’inin kız, %90’ının anne babalarının sağ ve birlikte olduğu belirlendi. Öğrencilerin anne ve babalarının büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu ve annelerin %84.32’sinin ev hanımı, %34.05’inin babalarının emekli olduğu saptandı. Öğrencilerin %36.75’inin ailelerinin aylık gelirlerinin 251-500 milyon TL., öğrencilerin %39.20’sinin aylık gelirinin 75-150 milyon TL. olduğu, %47.03 gibi yarıya yakın kısmının aylık gelirini ailesinden ve burslardan karşıladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin barındıkları yer, bağlı oldukları sosyal güvence kurumlan ile öz-bakım gücü puan ortalamaları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42015
  • Yayıncı : J-Human Sciences