Merhaba Misafir

2002-2003 Eğîtîm Öğretim Yılında Muğla Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Araştırma Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı. Araştırma kapsamına 221 hemşirelik bölümü ve 72 sağlık memurluğu bölümü olmak üzere toplam 293 öğrenci alındı. Uygulanan anket sonucunda puanlama sistemi kullanılarak değerlendirme yapıldı. [1] Öğrencilerin 17 puan üzerinden ortalama 15.63 +1.79 bilgi puanı aldıkları ve % 89.07’sinin çok bilen grupta bulunduğu tespit edildi. 4. Sınıf öğrencilerinin ve sağlık meslek lisesi mezunu olanların daha yüksek bilgi puanı aldıkları belirlendi. Öğrencilerin bulundukları sınıflara göre en yüksek bilgi puanının 16.24+1.01 ile 4. sın ıf öğrencilerinde olduğu, 4. sınıflar ile 1. sınıflar ve 3. sınıflar arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). [2] Araştırmaya katılan öğrencilerin % 64.50’sinin düz lise, % 3.75’inin ise sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu mezunu olduğu tespit edildi. Eğitim durumlarına göre düz lise ile sağlık meslek lisesi mezunlarının ortalama bilgi puanları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulundu (p<0.05 Araştırmada hasta hakları konusunda hemşirelik bölümü öğrencilerin % 48.9’unun, sağlık memurluğu bölümü öğrencilerinin ise % 51.5’inin okulda eğitim aldığı belirlendi.Hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü öğrencileri arasında istatistiki olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05) . [3] Hasta hakları konusunda okulda eğitim alanların 16.03 ± 1.44, katıldığı toplantı, seminer, kongrelerden ve TV’den bilgi alanların 15.33 ± 2.37, hiçbir eğitim almayanların 15.29 ± 1.55 ve yayınları okuyarak bilgi edinenlerin 14.77± 3.14 ortalama bilgi puanı aldıkları belirlendi. Yapılan istatistiki değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05) . Okulda eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanların bilgi puanları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu tespit edildi (p<0.05).

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42014
  • Yayıncı : J-Human Sciences