Merhaba Misafir

Astım Nöbetînî Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bîlgî Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Bu araştırma astım nöbetini ortaya çıkaran çevre faktörleri hakkında annelerin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışmanın ömeklemini 01.12.2002 ve 01.03.2003 tarihleri arasında Muğla İl merkebindeki Sağlık Ocakları ile Muğla Devlet Hastanesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu Muğla Hastanesi Çocuk polikliniklerine başvuran 38 astımlı çocuğun anneleri oluşturmuştur. Çalışmada 32 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. [1] Araştırmada 38 annenin bilgi puanları dağılımı incelendiğinde, astım nöbetini ortaya çıkaran çevre faktörlerini bilme durumları 23 puan ürerinden ortalama 17.50+3.98 (iyi Bilen) olduğu, %2.63’ünün ‘Bilmeyen”, %26.32’sinin ‘Bilen”, %71.05’inin “iy i Bilen” grupta olduğu tespit edildi. Yüksekokul melunu annelerin en fazla bilgi puanına (21.73 ±1.33) sahip oldukları, 15-24 y a ş grubundaki annelerin en a% bilgi puanını (11.00+2.83) aldığı, çocuğu 7-8 yıld ır astımlı olan annelerin en fa%la bilgi puanı (20.00+2.68) aldığı, astımlı çocuğu olan annelerin %52.63’ünün ev hanımı olduğu, en fa%la bilgi puanını 20.50+1.98 ile memurların aldığı, annelerin %60.53’ünün doktordan bilgi aldıkları ve en yüksek bilgi puanını (18.65+3.69) yine bu gruptakilerin aldığı tespit edildi (p<0.05). Araştırmada annelerin %76.32’sinin doktordan bilgi almak istedikleri belirlendi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42013
  • Yayıncı : J-Human Sciences