Merhaba Misafir

Muğla Devlet Hastanesi Acîl Servisine Başvuran Akrep Ve Yılan Sokma Vakalarının İncelenmesi

PDF

Bu çalışmada 1999 ve 2001 yıllarında Muğla Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran akrep ve yılan sokma vakaları değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 262 akrep ve 24 yılan sokma vakası nedeni ile acil servise başvuran hastaların sosyo demografik özelliklerine ait bilgiler toplamıştır. Akrep sokma vakalarının 1999 yılında %25,29’la Temmuz ayında, 2001 yılında ise %31,52 ile Ağostos ayında, yılan sokma vakalarının ise 1999 yılında %33,34 ile Ağustos, 2001 yılında ise %33,33 ile temmuz ayında en yüksek oranda görüldüğü tespit edildi. Kadınlarda akrep sokma vakalarının erkeklere oranla daha fazla görüldüğü, yılan sokma vakalarının ise erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görüldüğü saptandı. Akrep ve yılan sokmalarının taşrada oturan bireylerde daha yüksek oranda olduğu tesbit edildi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 42006
  • Yayıncı : J-Human Sciences