Merhaba Misafir

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerîn Antîbiyotîk Kullanım İlkelerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi

PDF

Bu araştırma 0-6 ya şlar arasında çocukları olan annelerin antibiyotik kullanım ilkelerine uyma durumlarının değerlendirilmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15.11.2002 ve 15.01.2003 tarihleri arasında Muğla Devlet Hastanesi ve Muğla Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Çocuk Servisinde 0-6 y a ş grubu çocuğu yatan 160 anne oluşturmaktadır. Araştırmada anne ve çocuklara ilişkin 8 sorudan oluşan sosyo-demografik veri formu ile annelerin antibiyotik kullanım ilkelerine uyma durumlarını belirleyen 17 verinin tanımlandığı anketformu kullanılmıştır. [1] Araştırma kapsamına alınan annelerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, annelerin %66.9’unun 25-34 yaş grubunda, %62.5’inin ilkokul melunu, %86.9’ unun ev hanımı, %53.8’inin 2 çocuk sahibi ve %95.0’inin sağlık güvencesi olduğu belirlendi. Annelerin antibiyotik kullanım ilkelerini bilme durumları incelendiğinde %55.6’sının antibiyotiğin ne olduğunu bildikleri saptandı. Araştırmada, annelerin %73.7’sinin antibiyotiği reçetede önerilen şekilde ve %77.5’nin antibiyotiği önerilen miktarda kullandığı, %68.7’sinin antibiyotiği bitinceye kadar kullandığı, %68.1’inin antibiyotiği buzdolabında sakladığı, %80.6’sının artık antibiyotiği saklamadığı, %14.4’ünün antibiyotiğin kullanma süresine dikkat ettiği, %94.4’ünün başka çocuğun antibiyotiğini kendi çocuğuna kullanmadığı, %93.1 ’inin kendi antibiyotiğini çocuğuna kullanmadığı, %98.1 ’inin reçeteye yazılan antibiyotikleri hemen aldığı, %93.7’sinin reçetesiz antibiyotik kullanmadığı, %86.3’ünün açlık-tokluk ilkesine dikkat ettiği, %99.4’ünün süspansiyon antibiyotikleri kullanmadan önce çalkaladığı, %67.5’inin antibiyotik bittikten sonra çocuğunu hekim kontrolünegöjtürdüğü tesbit edildi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41999
  • Yayıncı : J-Human Sciences