Merhaba Misafir

Muğla Devlet Hastanesî Ve Sosyal Sigortalar Kurumu Muğla Hastanesî Dahîliye Klînîklerînde Yatan Dîabetlî Hastaların Ayak Bakımına Îlîşkîn Bîlgî Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Araştırma Muğla Devlet Hastanesi (MDH) ve Sosyal Sigortalar Kurumu Muğla Hastanesi (SSK) dahiliye kliniğinde yatan Diabetes Mellitus’lu (DM) h astaların ayak bakımına ilişkin bilgi düzeylerin in belirlenmesi amacıyla k esitsel tanımlayıcı olarak planlandı. [1] Çalışma kapsamına 20.01.2003-20.02.2003 ta rih leri arasında dahiliye işin deyatan toplam 41 DM’lu hastanın tamamı alındı. Araştırmada, kişisel bilgileri belirley en ve ayak bakımına ilişkin bilgi düzeylerini ölçen 32 sorudan oluşan anket formu kullanıldı (Cronbach’sa = 0.8391). [2] Çalışmada hastaların ayak bakımı konusunda bilgi puanlarının ortalama 27.0±2.80 olduğu ve % 90.2 ’sın ın “Bilen ” grubu oluşturduğu belirlendi. Hastaların bilgi puanları üzerinde eğitim seviyesinin ve ayaklarında yara bulunma durumlarının istatistiksel olarak önemli bir etkisinin bulunduğu (p<0.05); okur-yazar olmayan hastaların bilgi puanlarının diğerlerine oranla önemli derecede düşük olduğu, ayağında yara bulunmayan hastaların ise diabetik ayak konusunda daha bilgili oldukları belirlendi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41994
  • Yayıncı : J-Human Sciences