Merhaba Misafir

Epilepsili Hastaların Hastalıkları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Araştırma, epilepsili hastaların hastalıkları konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandıAraştırmanın evrenini Muğla il merkezinde oturan epilepsili hastalar oluşturdu; Muğla Devlet Hastanesi Nöroloji kliniği ve EEG laboratuarına 12.01.2003 ve 12.03.2003 tarihleri arasında başvuran 50 hasta örnekleme alındı. [1] Çalışmada epilepsi hastalarının epilepsi hastalığını bilme durumları 48puan üzerinden 30.84+6.11 olarak tespit edildi. Hastaların cinsiyetleri (t=0.110), yaşları (f=1.708), eğitim durumları (f=2.229), meslekleri (f=1.520), hastalık ilk fark edildiğinde başvurulan y e r (KW=5.095), daha önce epilepsi konusunda bilgi alma durumları (t=1.724), bilgi alınan kaynak f=1.238), geçirilen nöbet tipi (t=1.624), nöbet geçirme sıklığına (f=1.418) göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0.05).

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41991
  • Yayıncı : J-Human Sciences