Merhaba Misafir

Muğla Merkez, Bayır, Yerkeşik Ve Yeşilyurt Sağlık Ocağı Bölgelerinde Yaşayan Kadınların Meme Kanseri Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Konusundaki Bilgi Ve Uygulama Durumlarının Belirlenmesi

PDF

Çalışma Muğla Merkez ,Bayır, Yerkesik ve Yeşilyurt Sağlık Ocağı bölgelerindeyaşayan 20 yaş ve üzeri kadınların meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) konusunda bilgi ve uygulama durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışmada Muğla Merkez, Bayır, Yerkesik ve Yeşilyurt Sağlık Ocağı bölgelerinde yaşayan 20 yaş ve üzeri 2181 kadının tanımlayıcı özelliklerini 16, bilgi düzeylerini 15, KKMM uygulama durumlarını belirleyen 14, toplam 45 sorudan oluşan anket formu kullanılarak veriler toplandı ve değerlendirildi. [2] Araştırmada kadınların bilgi puan ortalamalarının 40 puan üzerinden 15.03±9.41 olduğu ve %36.5’inin bilmeyen, %32.6’sının az bilen, %26.1 ’inin bilen, % 4.8 ‘sinin iyi bilen olduğu belirlendi. Kadınların yaş, eğitim durumu, meslek, sosyal güvence, gelir durumu, medeni durumu, çocuk sayı sı, bilgilerinin ana kaynağı, meme kanseri teşhisi konan tanıdık olma, KKMM uygulama, klinik muayene yaptırma ve mamografi çektirme durumlarına göre bilgi puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edildi (p<0,05).

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41989
  • Yayıncı : J-Human Sciences