Merhaba Misafir

1998-2002 Yılları Muğla İli Kanser Kayıtlarının Değerlendirilmesi

PDF

Çalışma Muğla ilinde 1998-2002yıllan arasında görülen kanser vaka kayıtlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Bu çalışma 01.01.1998 ile 31.12.2002 yılları arasında Muğla ili Sağlık Müdürlüğü, Bilgi işlem ve istatistik Şubesi, Kanser Kayıt Merkezine bildirilen 638 kanser hastasının kayıtları göre geriye dönük olarak, yaş, cinsiyet, yıllara göre dağılımı, meslek bilgileri, akciğer kanserine yakalananların sigara kullanma alışkanlıkları değerlendirildi. Vakaların %71’ini erkeklerin, %29’unu kadınların oluşturduğu, sıklık bakımından erkeklerde ilk 3 sırayı %o43.3 ile akciğer kanseri, %9.2 ile prostat kanseri, %5.1 ile kolon kanseri, kadınlarda ise %34.4 ile meme kanseri, %5.5 ile mide ve safra kesesi kanserlerinin yer aldığı görüldü. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin sigara kullanma alışkanlıkları yıllara göre incelendiğinde hiç içmeyen %4.88, halen içen 0/o41.46, içmiş bırakmış %49.76 oranında olduğu saptandı. Vakaların meslek grubu incelendiğinde en fa%la %31.97 ile tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, en a% ise %0.62 ile müteşebbisler oluşturmaktadır. Muğla ilinde, 2001 ve 2002yıllarında gerçekleşen kanser nedeniyle ölüm vakalarının sebeplerinden akciğer kanserinin erkeklerde 0/o41.0, kadınlarda %14.6 oranıyla birinci sırada olduğu saptandı. 1998-1999-2000-2001-2002 yıllarına göre yüzdelik dağılımının sırasıyla; %14.73, %16.14, %15.67, %27.90, %25.55 olduğu tesbit edildi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41986
  • Yayıncı : J-Human Sciences