Merhaba Misafir

Alkol Tanısı Almış Ve Tedavi Alan Hastaların Hastalıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

PDF

Araştırma alkol tanısı almış ve tedavi alan hastaların hastalıklarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. [1] Araştırma Muğla Devlet Hastanesi Psikiyatri kliniğine alkolizm tedavisi almak üzere yatan ve ankete katılmayı kabul eden 36 hasta üzerinde yapıldı. Veriler anket formuyla yüzyüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin istatistiksel analizleri yapıldı. Araştırmaya katılanların % 44.44' ünün 30-39yaş grubunda olduğu, % 66.67' sinin evli, % 41.67’ sinin lise mezunu olduğu, % 47.22' sinin memur olarak görev yaptığı, çalışmayanların % 75.00' inin alkol kullanımı nedeniyle çalışmadığı belirlendi. Hastaların % 69.45' inin 13-18yaş grubunda alkole başladıkları, % 47.22' sinin ara sıra alkol aldıkları, % 89.33’ ünün hafif içki türleriyle alkole başladıkları, % 61.11’ inin de a1kol kullanımının, ekonomik seviyelerinde düşmeye neden olduğu saptandı. Araştırmada hastaların % 69.45' inin ailesinde alkol kullananların olduğu, % 86.11' inin arkadaş ortamım alkol kullanımlarında birinci sırada etkili olduğu, % 55.56' sının merak nedeniyle alkole başladıkları, % 69.44' ünün üzüntülü oldukları zaman daha çok alkol aldıkları, % 47.22' sinin alkol aldıkları zaman kendilerine güvenlerinin arttığı, % 63.89' unun çocukluk dönemlerinde a1kol kullanmayı büyümenin bir işareti olarak düşündüğü belirlendi. Sonuç alkol tanısı almış ve tedavi alan hastaların büyük çoğunluğunun arkadaş ortamından etkilendikleri, merak ve özenti, ailesel yatkınlık yada ailevi problemlerle alkole başladıkları belirlendi. Alkole başlamayı etkileyen faktörler ve alkol kullanımına bağlı sorunlar üzerine toplumun aydınlatılması gerektiği kanısına varıldı.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41984
  • Yayıncı : J-Human Sciences