Merhaba Misafir

Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

PDF

Araştırma Muğla Devlet Hastanesi servislerinde yatan hastaların hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir çalışmadır.[1] Araştırma 01 Harran — 25 Aralık 2003 tarihleri arasında Muğla Devlet Hastanesi servislerinde yatan ve çalışmayı kabul eden 1000 hasta ile yürütüldü. Araştırmada 28 sorudan oluşan anket formu uygulandı. Hastaların hasta hakları konusundaki bilgi puanı ortalaması genelde 11.67+3.31 olarak belirlenirken; erkeklerde ortalama bilgi puanı 11.51+3.49 bayanlarda ise 11.85+3.09 olarak belirlendi. Yaş grupları arasında bilgi puanları ortalamaları açısından önemli farklılığın olduğu (KW=80.615,p=0.000) tespit edildi.[4] Araştırmada 20-29 yaş grubu hastaların hasta hakları konusundaki bilgi düzeyleri diğer yaş gruplarına göre yüksek ve ileri derecede anlamlı (p<0.05) bulundu. Eğitim durumlarına göre en yüksek bilgi puanı ortalamasının fakülte/yüksek okul mezunlarında olduğu , eğitim durumlarına göre bilgi puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (KW=269.363, p=0.000) olduğu görüldü. [6] Yerleşim birimlerine göre bilgi puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (KW=27.595, p=0.000) olduğu tespit edildi. Köy ve il merkezinde oturanların bilgi düzeylerinin kasaba ve ilçede oturanlara göre yüksek ve ileri derecede anlamlı olduğup<0.05) belirlendi.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41981
  • Yayıncı : J-Human Sciences