Merhaba Misafir

Kırsal Alandaki Yaşlıların Yaygın Sağlık Problemlerinde Baş Vurdukları Geleneksel Uygulamalar

PDF

Araştırma kırsal alandaki yaşlıların yaygın görülen sağlık problemlerinde baş vurdukları geleneksel uygulamaları saptamak amacıyla Kars'ın merkez köylerinden olan Azat, Gelirii ve Karacaören'de Şubat-Temmuz 2002 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma evreninin tamamı örnekleme alınmış ve herhangi bir örneklem yöntemine gidilmemiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu ile toplanılmıştır. Verilerin analizinde X ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yaşlıların mide problemlerinde % 63.0'ünün, soğuk algınlığında %o 64.4'ünün, kabızlıkta %> 54.4'ünün, yüksek ateşte %> 63.0'ünün, öksürükte %> 39.3'ünün, arpacıkta %> 56.2'sinin, diş ağrısında %o 41.lin in , böcek ısırığında %o 76.7'sinin, siğilde %> 63.0'ünün, yanıkta %> 82.2'sinin ve baş ağrısında %o 26.0'sının geleneksel uygulamalara baş vurdukları ve yapılan uygulamalarının ise çoğunlukla zararlı uygulamalar olduğu saptanmıştır. Topluma sağlık hizmetlerinden yararlanma yolları öğretilebilir. Bu konuda sağlık personeii danışmanlık görevini üstlenebilir, öğretmen, imam ve muhtar gibi köyün iieri gelenlerinden yardım isteyebilir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41976
  • Yayıncı : J-Human Sciences