Merhaba Misafir

Yaşamın Kutsallığı Ve Yaşama Hakkından Vazgeçme

PDF

Yaşama hakkından vazgeçme, ölme hakkı ve ötanazi yüzyıllardan beri tartışılan bir konudur. Ötanazinin,ölme hakkı olarak kabul edilip edilemeyeceği sorununun yanı sıra, ötanaziye ilişkin olarak yapılan ayırımlar da tartışma konusu olmuşlardır(l). Ötanazi, ölüme yol açan fiil yönünden ikili bir ayırıma tabi tutulmaktadır: Pasif ötanazi. Hastanın bir müddet daha yaşamasını sağlayan yaşam destekleyici tedaviyi sunmayarak veya yaşam destekleyici tedaviyi sona erdirerek ölümü hızlandırmak olarak kabul edilmektedir(2). Aktif Ötanazi ise , ani ölüme neden olan ölümcül dozda ilacı enjekte etmek olarak görülmektedir(2,3). Hekimler ve tabip odaları pasif ötanaziye aktif ötanaziden daha sıcak bakmaktadırlar(4). İnsanların içinde bulunduğu çağa ve ait oldukları toplumlara göre bu konudaki bakış açıları değişmektedir. Antikçağda ölme hakkına daha tarafsız bakılırken, ortaçağda bu konuya ilişkin tüm düşünce ve eylemler yasaklanmıştır.Aydınlanma döneminde ise yeniden ölme hakkından söz edilir olmuştur(5,7). Bu değişimlerde , dinin toplumsal kurallara etki etme derecesi önemli bir rol oynamaktadır.Tek tanrılı dinlerde yaşam kutsaldır ve üzerinde her türlü tasarruf yasaklanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41966
  • Yayıncı : J-Human Sciences