Merhaba Misafir

Martin Luther'in İncil Çevirisinin Ortak Alman Dilinin Oluşmasındaki Rolü

PDF

Türk dünyasının kültürel birliği açısından son derece önemli olan ortak alfabe ve Rusça'nın yerine geçmesini istediğimiz ortak konuşma / anlaşma dilinin oluşmasında neler yapabileceğimiz üzerinde düşünürken başka milletlerin kendi yazı dillerini meydana getirirken geçirdiği aşamaları dikkate almayı gerekli gördük. Biz tarih bilimiyle yakından ilgilenen Türkçüler olarak diğer milletlerin yaşadıkları tecrübelerden ders almanın şart olduğunu düşünüyoruz. Bunun için düşünce ve kültür tarihinde çok önemli bir yer edinmiş ve Goethe, Schiller, Kant, Hegel, Fichte, Schelling gibi dünya çapında edebiyat ve fikir adamları yetiştirmiş olan Alman milletinin kendi yazı ve ortak anlaşma dilini meydana getirmek için neler yaptığını ele alacağız.[1] Almanya'da ortak yazı dilinin oluşmasında birçok olumlu faktör rol oynamıştır. Özellikle matbaanın Almanya'da keşfi dilin gelişimi üzerinde de muazzam bir etki yapmıştır. Johannes Gutenberg adlı Almanın l440'lardaki bu icadı tarihte yeni bir çağ açmıştı. Matbaa bilgiye ulaşmak isteyen herkese düşünce ve kültür hayatından payını alma imkanı sunmuştu. Bilgiye ulaşma o yıllara kadar sadece varlıklı olanların bir ayrıcalığıydı. Bunlar pahalı el yazmalarını satın alabilen ya da kopya ettirebilen, veyahut iyi korunan kütüphanelere girip çıkabilen az sayıda insandı l5'inci yüzyıla kadar. İnsanların ne kadar bilgiye susadığı matbaacılığın kısa bir sürede bütün Avrupa'ya yayılmasından anlaşılabilir. 1500 yıllarında Avrupa'da tahminen 1120 matbaa bulunuyordu ve bunlar 260 şehre yayılmıştı. Matbaanın icadından sonraki ilk 50 yıl içinde basılanlar ortaçağda birkaç yüzyıl içinde elle yazılabilenlerden daha fazlaydı.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41958
  • Yayıncı : J-Human Sciences