Merhaba Misafir

Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu

PDF

Danıştayın 133. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda, "yargı kararlarının uygulanmaması sorunu” başlıklı bir konunun bulunması, üzüntü vericidir. Ancak ne yazık ki Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu, idari yargı kararlarının uygulanmaması yolunda idareye cesaret verici düzenlemeler içerdiğinden ve hukuk devleti ilkesinin anlamının henüz kavranamamış olmasından dolayı, idari yargının temel sorunlarından biri, mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmemesidir. Bu uygulama, özelleştirmeye ilişkin davalarda, Bakanlar Kurulunun, yargı kararlarının uygulanmaması hususunda ilke kararı almasına kadar uzanmıştır. Aşağıda Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu düzenlemesine yer verilerek uygulama ele alınacaktır. Anayasa, yargı yetkisini düzenleyen 9. maddesinde ve yargıya ilişkin genel hükümlerin yer aldığı 138. , 139. , 140. , 141. Ve 142. maddelerinde idari yargı-adli yargı ayırımı yapmamıştır. 138. maddenin son fıkrasındaki; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır;bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” kuralı da yargı düzenleri arasında bir ayırım gözetmemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2004
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 41956
  • Yayıncı : J-Human Sciences